cofnijstrona głównadrukuj stronęmapa serwisu
Opłaty

Na początku każdego roku szkolnego rodzice podpisują porozumienie z przedszkolem na usługi w zakresie nauczania, wychowania i opieki oraz deklarują godziny pobytu dzieci w przedszkolu i korzystanie z posiłków. Na podstawie tego porozumienia naliczana jest opłata za przedszkole, składa się ona z dwóch części - opłaty za pobyt, tzw. stałej i opłaty za żywienie.

  • opłata stała - za godziny 8:00-13:00 - bezpłatnie, za godziny  6:30 - 8:00 i 13.00-17.00 płatne po 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
  • opłata za żywienie: dzienna stawka żywieniowa 7 zł.

Szczegółowe regulacje związane z odpłatnością, ulgi i zwolnienia z opłat reguluje uchwała Rady Miasta Poznania Nr XLI/14/VII/2017 z dnia 24.01.2017 w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto Poznań.

Wyżej wymienione opłaty należy regulować zgodnie z porozumieniem w terminie do 10 każdego miesiąca, na wyznaczone konta przedszkola:

  • opłata stała            - nr konta: 68 1020 4027 0000 1702 1263 7866
  • opłata za żywienie - nr konta: 73 1020 4027 0000 1502 1263 7874
Nowości

Jadłospis Aktualny jadłospis publikujemy w formie dokumentu pdf.
Wielkopolska Sieć Szkół Promujących Zdrowie
BIP